Thông Báo Công Bố Chất Lượng Dịch Vụ

Quản lý chất lượng dịch vụ

1. Thông tin về các dịch vụ và giá cước FFC công bố:

- Bảng giá cước dịch vụ Internet

2. Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ

- Bảng công bố chất lượng dịch vụ

3. Công văn công bố chất lượng dịch vụ viễn thông.

- Công bố chất lượng dịch vụ viễn thông

 

Thiết kế website bởi www.thienvanmedia.com.