THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2019

Hòa chung không khí cả nước đón chào ngày lễ Quốc khánh mùng 2/9, FFC xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ như sau:

1. Đối tượng nghỉ Lễ: Toàn thể CBCNV trong công ty (riêng bộ phận kỹ thuật vẫn duy trì trực theo bảng phân công lịch trực hàng tháng).

2. Thời gian nghỉ và trở lại làm việc:

- Thời gian nghỉ: Từ thứ 2 ngày 02/09/2019 đến hết thứ hai ngày 02/09/2019 (tổng số ngày nghỉ lễ là 01 ngày)

- Thời gian làm việc trở lại:  Từ Thứ ba, ngày 03/09/2019

  • Trong thời gian nghỉ